SEO je skraćenica od Search Engine Optimization, što znači optimizacija za pretraživače. Tehnike koje se koriste pri optimizaciji sajtova mogu se grupisati u dvije oblasti: On-site SEO i Off-site SEO.

SEO optimizacija je skup tehnika koje se obavljaju na web stranici i van nje kako bi se ista bolje rangirala na Google pretrazi.

– On-site SEO je dio optimizacije koji se radi na samom sajtu. Kodiranje, tagovi, tehnički elementi na samoj stranicama i slično.
– Off-site SEO je dio koji se odnosi na sve što je vezano za vaš sajt a nije direktno na web stranici. Linkovi sa drugih sajtova prema vašem, pominjanje vašeg brenda ili adrese sajta i slično.

 

Dobra SEO optimizacija je u skladu sa najnovijim Google algoritmom ali odličan SEO je u skladu sa algoritmom koji će se tek pojaviti!